Kurz prezentačních dovedností

a komunikace s médii

„Není důležité, kolik toho řeknete,
ale kolik si toho odnesou…“

Provedu vás základy i pokročilými technikami komunikace a prezentace. Postavím vás před kameru s týmem "ostřílených" novinářů a zrealizujeme všechny možné scénáře rozhovorů tak, aby vás nic nezaskočilo.

objednávkový formulář

Do hloubky spolu projdeme

Komunikaci

s médii

Krizovou mediální

komunikaci

Verbální

komunikaci

Neverbální

komunikaci

Obsah jednotlivých modulů

Umění zaujmout

(forma sdělení)

– Úvodní motivační test “Umíte vystupovat na veřejnosti?“.


– Rétorika: intenzita hlasu, rychlost řeči, plynulost, chyby projevu, míra odborných výrazů, složitost vět, správnost artikulace, práce s hlasem.


– Spolupráce s hlasovým poradcem.


– Nonverbální komunikace: role očí a mimiky, gesta, kouzlo prvního dojmu, zvládnutí prostoru, pravidla pro použití pomůcek, profesionální vizáž a oblečení.


– Firemní kultura, obrana proti syndromu vyhoření, etika a společenské chování, nácvikové metody, jak odstranit trému.


– Praktický nácvik: představení se publiku, prezentace mého postu, nového projektu, výsledků apod. z hlediska formy projevu

Slovo a jeho síla

(obsah sdělení)

– Úvodní motivační test “Umíte vystupovat na veřejnosti?“.


– Rétorika: intenzita hlasu, rychlost řeči, plynulost, chyby projevu, míra odborných výrazů, složitost vět, správnost artikulace, práce s hlasem.


– Spolupráce s hlasovým poradcem.


– Nonverbální komunikace: role očí a mimiky, gesta, kouzlo prvního dojmu, zvládnutí prostoru, pravidla pro použití pomůcek, profesionální vizáž a oblečení.


– Firemní kultura, obrana proti syndromu vyhoření, etika a společenské chování, nácvikové metody, jak odstranit trému.


– Praktický nácvik: představení se publiku, prezentace mého postu, nového projektu, výsledků apod. z hlediska formy projevu

Krizová

komunikace

– Jak se nenechat „zahnat do kouta“, reakce na agresi.


– Nakolik rozhoduje slovní zásoba v obhájení postojů mé firmy.


– Komunikace se specifickými partnery (psychicky labilní, depresivní, sociálně znevýhodnění, postižení).


– Umění argumentace.


– Základní pravidla pro veřejné vystupování.


– Praktický nácvik: tisková konference s problémovými posluchači, obhajování návrhu v kolektivu útočných partnerů, krizová komunikace s kolegou nebo podřízeným apod.

Krizová

komunikace

s médii

– Postupy při krizových formách mediálních vystoupení (tisk, rozhlas, televize): jaké výrazy a věty volit, jak nenahrát na smeč, jak na útočný rozhovor, jak reagovat na nečekané přepadení štábem.


– Rozbor televizních záznamů s dobře a špatně zvládnutými vystoupeními (klient sám odhaluje chyby respondentů).


– Analýza vlastních výstupů v médiích a jejich specifika – prezentování krizových témat.


– Praktický nácvik: rozhovor s nepříjemným publicistou – tisk, rozhlas, televize přepadení TV zpravodajským nebo publicistickým štábem, nácvik výstižných odpovědí.

První dojem

etiketa

– Běžný a formální společenský styk.

 

– Společenské vystupování – reprezentace na veřejnosti.

 

– Etiketa

 

– Vizáž a styling

 

– Praktický nácvik: simulace společenského styku, společenských událostí, stolování…atd.

Co získáte?

– Teorii a praktický výcvik.


– DVD z každé lekce a doporučení od lektora k další lekci.


– Počet lekcí dle přání a individuálních potřeb klienta.


– Svého osobního lektora a sparing partnery z řad novinářů do cvičné diskuse


– Přizpůsobení lekcí vašim přáním a individuálním potřebám

Jmenuji se Šárka Volemanová (Kubelková) a mluvené a psané slovo je moje práce, ale i záliba.

 

Slovem, pohledem, úsměvem, správnou volbou výrazů a energií se dá zvládnout téměř vše...a to já dobře vím...mnohokrát jsem si to v životě vyzkoušela a ráda bych vám všechno ze svého poznání předala....

Těším se, že se spolu potkáme!

 

A nakonec přidávám svůj oblíbený citát neznámého autora "citát" „Chovej se ke každé ženě roztomile a přívětivě, i když už není mladá a krásná. Mohla by to být třeba žurnalistka.“ a na to také nikdy nezapomínejte !

…tak na shledanou 
 

 

Šárka Volemanová

Lektor – konzultant
(team leader)

Objednání


objednávkový formulář

Časté otázky účastníků